010 Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej w zakresie usług turystyczno – handlowych w Lipniku przy ul. Krakowskiej

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XLVII/557/97 z dnia 16.07.1997 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 187, z 4.11.1997 r.

  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 30.03.1998 do 27.04.1998 r.

  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 69, z 23.03.1998

  • Uchwalenie – uchwała nr LXII/839/98 z dnia 16.06.1998 r.

  • Ogł. Dz. Urz. WB nr 13/98 z dnia 17.08.1998 r.

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna