006 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bielskiej Starówki

i

Tekst planu

i

Rysunek planu nr 1

i

Rysunek planu nr 2 Infrastruktura techniczna

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu – Nr XXXVII/467/96 z dnia 26.11.1996 r.

  • Uchwalenie – uchwała nr LIII/749/98 z dnia 10.02.1998 r.

  • Ogł. Dz. Urz. W. B. nr 4/98 z dnia 17.03.1998

  • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

  • Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22.04.2013 r. – odrzucenie skargi

s

UWAGA

Plan zmieniany w części zmianą planu nr 226

DO POBRANIA

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna

i

Geotiff