002 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w Starym Bielsku i Aleksandrowicach

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu Nr XII/140/95 z dnia 21.03.1995 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 24, z 14.06.1995 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 7.04.1997 do 12.04.1997 oraz od 14.04.1997 do 30.04.1997 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Dziennik Zachodni, Nr 73, z 27.03.1997 r.
  • Uchwalenie – uchwała nr XXXIII/382/2000 z dnia 26.09.2000 r.
  • Ogł. Dz. Urz. WŚ nr 51, poz. 767 z dnia 28.12.2000 r.
s

UWAGA

Zmieniony przez plan nr 152

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie wraz z załącznikami

i

Karta informacyjna