001 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum Hałcnowa

i

Tekst planu

i

Rysunek planu

PROCEDURA
  • Uchwała o przystąpieniu Nr XVI/195/95 z dnia 13.06.1995 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 29, z 20.07.1995 r.
  • Wyłożenie do publicznego wglądu – od 15.05.2000 do 12.06.2000 r.
  • Ogłoszenie w prasie – Kronika Beskidzka, Nr 17, z 27.04.2000 uchwały o odrzuceniu zarzutów i protestów na sesji w dniu 21.11.2000 r., skarga do NSA
  • Uchwalenie – uchwała nr XXV/666/2008 z dnia 13.05.2008 r.
  • Ogłoszenie – Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 136, poz. 2652 z 24.07.2008 r.
s

UWAGA

Zmieniony przez plany nr: 186196 i 213

DO POBRANIA

i

Uchwała o przystąpieniu

i

Uchwała o planie z załącznikami

i

Karta informacyjna